Din aceeasi categorie:
Obtinere titlu de medic specialist in baza vechimii profesionale

Anunt Consiliu Judetean si Adunare Generala CMD Iasi

În sedinta ordinara din 22 Ianuarie 2019, in conformitate cu prevederile art. 517 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în...

Close