Din aceeasi categorie:
Decizia delegată (UE) 2017/2113 a Comisiei din 11 septembrie 2017 de modificare a anexei V la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește titlurile de calificare și denumirile cursurilor de formare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 317 din data de 1 decembrie 2017.

Titlul oficial de calificare „doctor-medic stomatolog” este prevăzut în Anexa 5, 5.3.2.Titluri de calificare de bază ca medic dentist (pct. 3 din...

Punct de vedere CMD Iasi referitor la ANMCS

Close